Tuesday, October 24, 2017

Format Kertas Pendidikan Islam SPM

Soalan Kertas 1 mencakupi:


 Bahagian A 
-objektif  * kedudukan jawapan seimbang A,B,C,D
- isi tempat kosong

Bahagian B
-Subjektif
-4 soalan jawab 3 soalan sahaja
* soalan 1&2 wajib – 3 @ 4 boleh pilih

Soalan no 1 – Akidah
Soalan no 2 --Ibadah
Soalan no 3 – Sirah tamadun + Adab
Soalan no 4 – Sirah tamadun + Adab


Soalan kertas 2 mencakupi :

1.Tilawah kefahaman   = (1a,2a,3a,4a,5a)  48-50 markah

#  5 daripada 13 topik akan disoal
# Kenal pasti soalan popular bagi setiap topic
# tips soalan pengajaran- pastikan ada frasa  “ kita hendaklah…..umat islam wajib…”
# pengajaran boleh direka berdasarkan penyataan soalan yang diberi
Contoh soalan  : “ Ayat di atas menerangkan tentang larangan Allah terhadap orang yang mempermainkan agama” Nyatakan pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut.

Contoh jawapan  :   Kita hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang mempermainkan agama agar kehidupan diberkati.2.Hadith kefahaman    =  (1b,2b,3b)  20-22 markah

# 3 daripada 4 topik akan disoal-ini bermakna sebahagian besar soalan-soalan bahagian hadith ini adalah soalan yang berulang seperti sebelum-sebelum ini.3.Hafazan                       = (1c,2c,3c)  12 markah

#  Bentuk soalan

1.Mengisi tempat kosong
2.Mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan
3.Menyusun ayat
4.Pilihan jawapan A&B
4.Tajwid

1.hukum nun mati dan tanwin

2.hukum mim mati 
3.wajibal ghunnah

4.qolqolah

Sughro  * Apabila huruf qolqolah itu mempunyai tanda mati asal/sedia ada.
              * untuk lebih mudah mengenal qolqolah sughro perhatikan huruf
                 qolqolah jenis ini berada di tengah ayat.
                 Tidak berada di hujung ayat
               * Cara bacaan Berdetak perlahan

Kubro    * Apabila huruf qolqolah itu kita matikan kerana wakaf
              * Berada di hujung ayat 
              * Cara bacaan Berdetak Kuat5. Alif Lam

i) Alif Lam syamsiah 

ii) Alif Lam qomariah 6.Mad

1.asli


2.wajib muttasil
3.mad jaiz munfasil


4.silah qosiroh
5.silah towilah


6.Aridh lissukun7.iwad

* Cara bacaan hukum Mad : Semuanya mesti dibaca PANJANG samada 2/4/5/6 harkat bergantung kepada huruf mad


 7.Waqaf

8.Ro’ tafkhim & tarqiq
No comments:

Post a Comment