Sunday, January 13, 2013

ISTILAH DALAM AGAMA ISLAM YANG PERLU DIFAHAMI!!


1. Mulhid: orang yang tidak memiliki sebarang agama
2. Asi: pelaku dosa besar/orang yang melanggar hukum agama
3. Musyrik: orang yang menyekutukan Allah
4. Bahai: ajaran sesat berasal dari Iran
5. Qadiani: ajaran sesat berasal dari India
6. Taslim: ajaran sesat tertua di Malaysia
7. Musahaqah: hubungan sejenis perempuan sesama perempuan
8. Musaharah: persemendaan
7. Istitaah: berkemampuan
8. Rukhsah: kelonggaran yang diberikan Allah dalam keadaan darurat
9. Jamak: menghimpunkan (himpun solat zuhur dan asar)
10. Qasar: memendikkan (mengurangkan empat rakaat solat zukur kepada dua rakaat)
11. Musafir: merujuk kepada orang yang memulakan perjalanan jauh melebihi dua marhalah bagi tujuan baik
12. Jizyah: cukai dikenakan kepada orang kafir yang tinggal di negara Islam
13. Kafir Zimmi: orang kafir yang taat kepada pemerintah Islam
14. Kafir Harbi: orang kafir yang wajib diperangi kerana menjadi ancaman kepada orang Islam
15. Sunni:merujuk kepada ahli Sunnah wal Jamaah iaitu pengikut kepada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali.
16. Urat Halkum dan Merih: urat yang perlu diputuskan dalam ibadat sembelihan atau syarat sah sembelihan
17. Iddah: tempoh larangan berkahwin bagi perempuan yang diceraikan atau kematian suami
18. Fasakh: pembatalan perkahwinan dengan kuasa kadi atas sebab seperti suami hilang, suami berpenyakit merbahaya, suami menzalimi isteri dan dsb.
19. al-Ana'am: binatang ternakan yang menjadi syarat sah qurban/akikah
20. Lian: sumpah laknat untuk membuktikan pasangan berzina atau menafikan tuduhan antara suami dan isteri.
21. Zihar: perbuatan menyamakan belakang isteri oleh suami bagi tujuan menghina isteri atau mengharamkan persetubuhan.
22. Talak taklik: cerai yang disyaratkan dengan perkara lain
23. Khuluk: isteri menebus cerai dari suami dengan menyanggupi bayar sejumlah harta yang dipersetujui suami.
24. Lafaz Kinayah: lafaz secara sindiran atau kiasan dalam cerai, lamaran atau rujuk
25. Lafaz Soreh: lafaz secara jelas dan nyata dalam cerai, lamaran atau rujuk

No comments:

Post a Comment